https://www.mijnvakbond.nl/WW


WW
WW

Uitkering verlagen?

WW

De vakbond voor werknemers in de publieke sector

Standpunt CNV Publieke Zaak

  • Het eerste jaar van de ww moet de verantwoordelijkheid worden van sociale partners.

Standpunten Politieke Partijen

CDA

            - Activerende werkloosheidsregeling. D.m.v. een loondoorbetalingsverplichting bij ontslag worden werkgevers mede verantwoordelijk bij het vinden
van nieuw werk.
- Wanneer de werknemer binnen de loondoorbetalingsperiode ander werk vindt delen werkgever en werknemer het aldus tot einde loondoorbetalingsperiode bespaarde loon.
- Na de loondoorbetalingsperiode
komen werknemers in de WW waarbij de duur wordt gemaximeerd tot een jaar.
- De kosten van een loondoorbetalingsverplichting
komen in mindering op een eventuele ontslagvergoeding.
- Gemeenten stimuleren om proactief budgetadviesgesprekken te voeren bij aanvraag van een WW-uitkering om problematische schuldensituaties te voorkomen.

CDA Verkiezingsprogramma (pdf)


PvdA - Werkgevers zouden zich moeten verplichten tot het aan het werk krijgen en houden van zoveel mogelijk mensen, in het bijzonder oudere en kwetsbare werknemers.
- Het introduceren van een periode van loondoorbetalingsverplichting in de WW onder gelijktijdige
verkorting van de WW-duur met een zelfde periode, moet bespreekbaar zijn.

PvdA Verkiezingsprogramma (pdf)


SP Hierover doet de SP in het verkiezingsprogramma geen uitspraak.

SP Verkiezingsprogramma (pdf)


VVD - WW-uitkering verhogen en de duur ervan verkorten.
- De uitkering moet worden gebaseerd op daadwerkelijk betaalde premies.

VVD Verkiezingsprogramma (pdf)


PVV - Geen wijziging in WW.
- Wachtgeldregeling politici wordt normale WW-regeling.

PVV Verkiezingsprogramma (pdf)


Groen Links - De werkloosheidsuitkering (WW) wordt verhoogd naar 90 procent van het laatstverdiende loon in het eerste half jaar en bedraagt 80 procent in het tweede half jaar.
- De maximale WW-duur is een jaar en het dagloon wordt gemaximeerd op een modaal salaris.
- Flexwerkers krijgen sneller toegang tot de WW.

Groen Links Verkiezingsprogramma (pdf)


Christen Unie - De WW wordt anders ingericht, waarbij de werkgever én de werknemer een gezamenlijke verantwoordelijkheid krijgen voor een snelle overgang van werk naar werk.
- De eerste fase van werkloosheid komt de WW in handen van de sociale partners.
- De WW-premie voor werkgevers wordt verlaagd. Daarvoor in plaats gaan werkgevers het loon van werknemers doorbetalen bij werkloosheid. Na maximaal een half jaar volgt publieke WW.
- Een eventuele ontslagvergoeding wordt verrekend met de loondoorbetaling.

Christen Unie Verkiezingsprogramma (pdf)


D66 Kortere maar hogere WW om mensen sneller van werk naar werk te helpen.

D66
Verkiezingsprogramma
 (pdf)


 Partij voor de Dieren - WW inkorten tot maximaal 12 maanden. In de eerste maanden hoger dan het nu is.
- Overstappen van uitkering naar baan stimuleren door loonsuppletie en stageplaatsen aanbieden.

Partij voor de Dieren Verkiezingsprogramma (pdf)


SGP Maximale WW-duur is 1,5 jaar.

SGP
Verkiezingsprogramma
 (pdf)


Trots op Nederland Reële bevriezing WW.
Trots op NL Verkiezingsprogramma (pdf)

Terug naar de overzichtspagina

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...