https://www.mijnvakbond.nl/Wanneer_heb_je_als_ambtenaar_bij_ontslag_recht_op_een_bovenwettelijke_uitkering


Wanneer heb je als ambtenaar bij ontslag recht op een bovenwettelijke uitkering?
Wanneer heb je als ambtenaar bij ontslag recht op een bovenwettelijke uitkering?

Wanneer heb je als ambtenaar bij ontslag recht op een bovenwettelijke uitkering?

Het gaat hier om werknemers als bedoeld in artikel 1 van het Besluit Bovenwettelijke Uitkeringen voor de Sector Rijk (BBUW),  dan wel volgens hoofdstuk 10a van de CAR- UWO (gemeenten). Voor de rijksambtenaar geldt tevens dat hij een vaste aanstelling moet hebben; voor de gemeenteambtenaar hoeft dit niet. In ieder geval mag er geen sprake zijn van verwijtbaarheid. De bovenwettelijke uitkering bestaat uit een aanvullende uitkering (aanvulling op de WW) en een aansluitende uitkering (verlenging van de uitkering). Geldige  ontslaggronden voor een aanvullende bovenwettelijke uitkering zijn onder andere reorganisatieontslag, arbeidsongeschiktheid, functionele arbeidsongeschiktheid, overige gronden, verlies van aanstellingsvereisten en ondercuratele stelling.  In de rechtspositieregelingen van Rijk en gemeenten worden deze verder omschreven. Rijk en gemeenten verschillen als het gaat om ontslaggronden die recht geven op een aansluitende bovenwettelijke uitkering. Rijksambtenaren hebben recht op deze uitkering als de berekening van de aansluitende uitkering via de methode van het BBUW een langere uitkeringsduur oplevert dan die van de maximum uitkeringsduur van de WW. Tevens moet er op het moment van de aansluitende uitkering nog sprake zijn van werkloosheid. De gemeenteambtenaar heeft recht op een aansluitende uitkering als hij werkloos is in de zin van de WW en ontslagen is op gronden, die recht geven op deze uitkering. Dit zijn: reorganisatie, arbeidsongeschiktheid, overige gronden en sommige vormen van functionele ongeschiktheid. Bij functionele ongeschiktheid wordt alleen een aanvullende uitkering verleend als de ongeschiktheid grotendeels te wijten is aan het gedrag van de werkgever.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...