https://www.mijnvakbond.nl/Wanneer_verjaren_vakantiedagen


Wanneer verjaren vakantiedagen?
Wanneer verjaren vakantiedagen?

Wanneer verjaren vakantiedagen?

Het initiatief tot het opnemen van vakantie ligt in beginsel bij de medewerker die daartoe een verzoek indient. Voor de werkgever geldt de verplichting om de werknemer in de gelegenheid te stellen om zijn minimum aan vakantierechten op te nemen. Voor het opnemen van vakantie is  het uitgangspunt dat de werkgever de vakantie vaststelt overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten.

Doet de medewerker het verzoek om vakantie op te nemen niet, dan blijven er aan het einde van het jaar vakantierechten over. De wettelijke vakantiedagen dienen echter binnen 6 maanden na afloop van het betreffende kalenderjaar opgenomen te worden, tenzij zij redelijkerwijs daar niet toe in staat waren. Werkgever en werknemer kunnen wel in onderling overleg besluiten de termijn te verlengen.

Deze nieuwe vervaltermijn geldt alleen voor wettelijke vakantiedagen die de werknemer opbouwt vanaf 1 januari 2012. Voor vakantiedagen die al zijn opgebouwd voor die datum, blijven nog de ‘oude’ regels gelden, die inhouden dat de vakantierechten pas na 5 jaar vervallen. Het verval van vakantie is slechts mogelijk mits de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid heeft gehad om vakantie op te nemen.

Gratis tips & sectornieuws

Elke maand een update van het laatste nieuws in jouw sector & tips om met plezier te werken.

'Josien Konings: 'Ik vind de vernieuwde ezines zo nuttig voor mijn werk!'

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...