https://www.mijnvakbond.nl/Wat-te-doen-bij-functiewardering


Wat te doen bij functiewaardering
Wat te doen bij functiewaardering

Wat te doen bij functiewaardering

De verschillende stappen in een functiewaarderingsproces moeten van te voren bekend zijn en ook bekend worden gemaakt. Op grond van artikel 27 WOR heeft een OR een instemmingsrecht. Wanneer het systeem wordt ingevoerd, wordt in de regel het personeel ook op voorlichtingsbijeenkomsten verteld wat men moet doen.

Stap 1: Allereerst moeten de werkzaamheden worden beschreven. Vanuit de organisatie wordt aangegeven welke werkzaamheden moeten worden gedaan. Tegewoordig wordt de beschrijving steeds algemener. Het doet er dan niet meer toe wat de individuele werknemer feitelijk doet.

Stap 2: Nadat de beschrijving is goedgekeurd, vindt een waardering plaats. Sommige organisaties laten dit door een commissie van deskundigen doen.

Stap 3: De beschrijving en waardering worden aan de werknemer/ambtenaar bekend gemaakt.

Stap 4: De procedure voorziet in de regel in een soort van heroverwegingsprocedure. De werknemer kan bezwaar maken tegen de beschrijving en/of waardering.

Stap 5: Na de heroverweging volgt een defintief besluit en ontvangt men een zgn. inpassingbesluit.

Stap 6: De rechter zal in een voorkomend geval de uitslag van de waardering slechts marginaal toetsen. Zowel de bestuursrechter  - als het om een ambtenaar gaat - als de civiele rechter - als het om een werknemer gaat - toetst of er sprake is van een kennelijk onredelijke uitkomst. Niet alle onjuistheden leiden tot een ingrijpen van de rechter.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...