https://www.mijnvakbond.nl/Wat_zijn_de_consequenties_als_ik_voor_zes_maanden_naar_het_buitenland_vertrek


Wat zijn de consequenties als ik voor zes maanden naar het buitenland vertrek?
Wat zijn de consequenties als ik voor zes maanden naar het buitenland vertrek?

Wat zijn de consequenties als ik voor zes maanden naar het buitenland vertrek?

Een werkgever kan u als werknemer betaald of onbetaald verlof verlenen bij bijzondere gebeurtenissen die niet in de cao zijn geregeld. Als onbetaald verlof wordt verleend, dient u er rekening mee te houden dat de verschuldigde premies, die ten laste van de werkgever komen, op u kunnen worden verhaald. U dient zelf te zorgen voor een vrijwillige voortzetting van de betaling van de sociale premies. De levensloopregeling biedt een mogelijkheid om onbetaald verlof te financieren. Met de invoering van de Wet Financiering Loopbaanonderbreking zijn de Ziektewet, de WIA en de WW gewijzigd zodat voltijds onbetaald verlof dat korter duurt dan achttien maanden niet langer nadelig uitwerkt op de sociale zekerheid. De werknemer bouwt tijdens dit verlof weliswaar geen rechten op, maar wordt na afloop van het verlof ook niet geconfronteerd met een nadeel bij de toepassing van deze wetten. Het onbetaald verlof kan wel nadelig doorwerken in de pensioenaanspraken. Voor het ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen vindt immers een verminderde opbouw van het loon plaats.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...