Waterschappen
Moderne CAO

Moderne CAO

Informatie en downloads

Nieuwe CAO Waterschappen
Vakbonden CNV Overheid, FNV Overheid en CMFH bereikten op 2 april met de Waterschappen een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe CAO. CNV legde dit akkoord positief voor aan de leden, die tot 29 juni hun stem konden uitbrengen. Van de uitgebrachte stemmen was 88 procent voor het akkoord. De nieuwe CAO, met afspraken voor 2015 en 2016 treedt daarmee in werking.

Bekijk hier een kort filmpje over het CAO-akkoord
 
De CAO biedt medewerkers, jong en oud, meer werkzekerheid, nieuwe mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en een salarisverbetering. Bekijk de documenten onder downloads voor meer informatie.

De CAO Waterschappen geldt voor alle medewerkers die bij één van de waterschappen in Nederland werken. In de CAO voor heeft CNV Overheid afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, werkomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken. Heeft u een vraag over CAO's? Ga dan naar de pagina met veelgestelde vragen over CAO's.

• Onderhandelaar: Arno van Voorden

Downloads
Nieuwsbrief nieuwe CAO Waterschappen - 7 juli 2015
Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel (SAW) - 2 juli 2015
Principe-akkoord CAO Waterschappen 2014-2017
• Nieuwsbrief voortgang CAO Waterschappen - 26 maart 2015
Update nieuwe CAO Waterschappen - 17 maart 2014
Akkoord  CAO Waterschappen 2012 2013
Akkoord CAO Waterschappen, bijlagen 1 t/m 8
Akkoord CAO Waterschappen, bijlage 9, personeelsbeleid
Uitleg bonden CAO-resultaat Waterschappen - 29 maart 2012
Inzet CAO Waterschappen 2012 - 23 september 2011
Individueel Keuzebudget Waterschappen - december 2010
Sectorale arbeidsvoorwaarden CAO Waterschappen I - 10 december 2010
Sectorale arbeidsvoorwaarden CAO Waterschappen II - 10 december 2010

Films waterschap Rivierenland
Bestuurder Anselma Zwaagstra van CNV Overheid maakte een werkbezoek aan waterschap Rivierenland in Tiel. Tijdens dit bezoek werden ook twee films gemaakt die op YouTube geplaatst zijn:

Interview met Anselma Zwaagstra, (voormalig) bestuurder CNV Waterschappen
Martin van Tongeren (muskusratvanger) laat in de Essenbospolder zien hoe belangrijk het werk van muskusratvanger is

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...