Werken bij
Werken bij

Laatst bekeken

Werken bij

Werken bij

Een toelichting op het wervings- en selectiebeleid bij CNV Connectief

CNV Connectief (CNV Zorg & Welzijn en CNV Overheid & Publieke Diensten) is.....vakbond die op innovatieve wijze vanuit een christelijke levensbeschouwing de belangen behartigt van werknemers bij de overheid, in de zorg en in de marktsector. Wij bieden onze leden een eigentijds dienstverleningspakket. Wij werken samen met een groep van enthousiaste vrijwilligers en 145 gemotiveerde en professionele medewerkers, verspreid over het gehele land, aan de belangenbehartiging van onze 80.000 leden.

Algemene uitgangspunten wervings- en selectiebeleid
• Primair wordt gestreefd naar de juiste man/vrouw op de juiste plaats.
• Bij de selectie wordt er ook rekening gehouden met de samenstelling van de teams.
• De te benoemen medewerker moet in zijn algemeenheid positief staan tegenover het christelijk gedachtegoed. Een aantal functies wordt gezien als visitekaartje van de bond en van deze functionarissen wordt verwacht dat zij het christelijk gedachtegoed op een innovatieve wijze weten uit te dragen en vorm te geven. Het betreft de functies Bestuurder, manager, vakbondsbestuurder (met landelijke en regionale taken) regiojurist, lid behandelteam, beleidsmedewerker en communicatieadviseur.
• Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan de sollicitant met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt.
• De NVP sollicitatiecode wordt gehanteerd. Hierdoor wordt de privacy van de sollicitanten strikt in acht genomen. In afwijking op de sollicitatiecode worden reiskosten van sollicitanten niet vergoed tenzij het gesprek (de gesprekken) niet plaatsvinden op het kantoor waar de vacature is. Ook de reiskosten die gemaakt worden voor vervolggesprekken, in aanwezigheid van de leden van het Bestuur, worden niet vergoed. Dit staat vermeld in de uitnodigingsbrieven aan de sollicitanten.
• De code is ter inzage/opvraagbaar bij het secretariaat P&O.

Wervingsprocedure

Intern
Binnen het CNV bestaat een vacaturebank met daarin de vacatures van de aangesloten CNV-bonden. Alle vacatureteksten zijn voor de medewerkers in dienst bij een CNV-organisatie toegankelijk via intranet. Interne kandidaten worden bij sollicitatie in beginsel uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek tenzij overduidelijk is dat de belangstellende niet over de vereiste competenties, kennis en/of vaardigheden beschikt. Belangstellenden uit de eigen organisatie en van de aangesloten bonden gelden als ‘interne kandidaten.’

Extern
Als er geen geschikte interne kandidaat is, wordt de vacature extern opengesteld. De functietypering is de basis voor de advertentietekst. De functionele salarisschaal wordt gepubliceerd en, als dat al bekend is, de data waarop de selectiegesprekken plaatsvinden. De vacature wordt op deze website geplaatst en afhankelijk van de functie ook in verschillende externe media. De situatie op de arbeidsmarkt is ook van invloed op de keuze van het medium.

Open sollicitaties
Het staat jou vrij een open sollicitatiebrief te sturen. Maar uit de praktijk blijkt dat de open sollicitatie vaak gestuurd wordt op een moment dat er geen bijpassende vacature is. Open sollicitaties worden niet in portefeuille gehouden. Belangstellenden wordt geadviseerd deze website in de gaten te houden voor actuele informatie over onze vacatures.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...