https://www.mijnvakbond.nl/Werkzekerheid-op-nummer-1!


Werkzekerheid op nummer 1!
Aangemaakt 23-07-2010 14:15

Werkzekerheid op nummer 1!

Werkzekerheid op nummer 1!

In de afgelopen week bereiken ons via de media weer veel berichten over de aantrekkende economie. Chipfabrikanten melden de beste resultaten aller tijden, de nieuwe verkeersvliegtuigen zijn niet aan te slepen, en de Nederlandse economie groeit vanwege een sterke groei van de export. De economische crisis lijkt net zo snel voorbij als dat hij intrad. En ondertussen hebben we nog steeds geen kabinet en hebben we ook nog steeds niet echt bezuinigd. Het bedrijfsleven heeft overigens wel maatregelen getroffen. Dat zagen we aan de stijgende werkloosheidscijfers aan het begin van de crisis. De 800.000 werklozen die het CBS voorspelde zijn (gelukkig) nooit gehaald. Laten we hopen dat het economisch herstel doorzet. Dan kunnen we over de volgende drie onderwerpen gaan praten.

1. De afspraak om de loonontwikkeling in de publieke sectoren en de zorg gelijk op te laten lopen met de loonontwikkeling in het bedrijfsleven. Door de verbetering van de positie van het bedrijfsleven zouden de lonen daar wel weer eens sneller kunnen stijgen dan in de publieke sectoren.  En dat zet de werkgevers in zorg en overheid bij voorbaat op achterstand in de slag om de toekomstige werknemer.

2. Het zo lang mogelijk inzetbaar houden van de oudere werknemer. Dat wordt tussen werkgevers en vakbonden gemakkelijk afgesproken in convenanten, manifesten en brandbrieven, maar is in praktische zin nog niet zo gemakkelijk te regelen. We moeten bestaande CAO-afspraken ombouwen tot voor werkgevers en werknemers activerende en stimulerende regelingen.

3. Opzetten van een flexibele arbeidsmarkt. Ik zie initiatieven in bedrijven in de marktsector waarbij aan de wisselende vraag naar arbeidskrachten beantwoord wordt door gebruik te maken van werknemers uit een “flexibele schil”. De  grote uitdaging is de werknemers die kiezen voor de flexibele schil net zoveel rechtszekerheid te bieden als de werknemers met een vast dienstverband. Dat is nu nog lang niet zo.

Samenvattend: we moeten werken aan werkzekerheid.  Alleen zo bereiken we duurzaam herstel van onze economie. 

Interessant artikel? Abonneer je dan nu op onze gratis e-mailnieuwsbrieven.

 

U heeft geen toestemming om hier een reactie te plaatsen.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...