https://www.mijnvakbond.nl/Zorgen-reorganisatie-Careyn


Zorgen reorganisatie Careyn
  • Zorgen reorganisatie Careyn 

Zorgen reorganisatie Careyn

Laatst bekeken

17-02-2011 10:59 | Bijgewerkt: 17-02-2011 11:24

Zorgen reorganisatie Careyn

Zorgen over personeel en cliënten

Zorgen reorganisatie Careyn

CNV Publieke Zaak maakt zich zorgen over de reorganisatieplannen van thuiszorgorganisatie Careyn  in het Westland. Het personeel kreeg deze week te horen dat ze huishoudelijk werk moeten gaan doen en dat ze er drie euro per uur op achteruit gaan. Als het personeel hiermee niet akkoord gaat, dan volgt er ontslag.

CNV Publieke Zaak bestuurder Joost Veldt maakt zich zorgen over de reorganisatieplannen. "Het budget voor de thuiszorg wordt steeds lager, daardoor worden organisaties bijna gedwongen om tot dit soort maatregelen over te gaan. Bedrijfseconomische omstandigheden, de thuiszorg in de uitverkoop! Voor de werknemers om wie het gaat is het een lastige keuze. Minder betaald krijgen, met eerst nog een aanvulling, of ontslagen worden. Kiezen voor werkzekerheid is vaak de beste optie, wij adviseren dat dan ook."

Het is niet alleen het personeel waarover CNV Publieke Zaak zich zorgen maakt. "Ook voor cliënten zijn dit soort reorganisaties erg vervelend. De mensen zijn vaak gehecht aan een vaste verzorger en dreigen die kwijt te raken. Dat zorgt vaak voor veel onrust."

Lees ook de berichtgeving bij RTV West>>

Naar sectorpagina

Interessant artikel? Abonneer je je dan nu op onze gratis e-mailnieuwsbrieven.

 

Afzender: R. van Velzen
Datum: 12-5-2011 21:24
Geachte heer/mevrouw, Mijn vrouw werkt ook bij 2 thuiszorginstellingen n.l. Humanitas daar verdient zij als huishoudelijk 10,92 bruto incl vak.geld. Careyn 9,89 bruto excl vak.geld. Wanneer komen de vakbonden is in actie tegen de gemeenten en diegene die de veilingsite in het leven heeft geroepen. De ouderen vinden het al helemaal niks als ze iedere keer weer een andere thuiszorg medewerk(ster) krijgen, sommige raken er helemaal van overstuur. De thuiszorgorganisaties moeten maar in de managementlagen gaan snoeien, want daar lopen er wat van rond en dat moet door de thuiszorg medewerkers allemaal opgebracht worden en de gemeenten zijn de grootste boeven, want die willen voor een dubbeltje op eerste rij zitten, de meeste bestuurders zijn helemaal niet begaan met het wel en wee van onze ouderen.
Afzender: sabah
Datum: 9-4-2011 9:41
ik zoek werk bij huishoding by oude mensen in hellevoetsluis
Afzender: HULPIE
Datum: 17-2-2011 17:57
Ter informatie Laat je niet op je kop zitten Lever niets in!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Staatssecretaris ziet geen probleem met alfacheque 17 februari 2011 De constructie met de zogenoemde alfacheque waarmee sommige gemeenten alfahulpen inzetten in de Wmo, kan volgens staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) door de beugel. Dat blijkt uit antwoorden die zij geeft op Kamervragen hierover van Kamerlid Agnes Wolbert (PvdA). Onder andere de gemeenten Tilburg en Breda bieden in de Wmo burgers de mogelijkheid aan om lichte huishoudelijke hulp in te kopen met een alfacheque. Naast zorg in natura en zorg via het persoonsgebonden budget, is de alfachequeconstructie specifiek bedoeld voor de inzet van alfahulpen. Kamerlid Wolberts noemt de constructie een truc van de gemeente om zo goedkoop mogelijk uit te zijn op het Wmo-budget. Veldhuijzen van Zanten ziet de constructie echter niet als truc. Werkgeversfunctie De discussie rondom de alfacheque zit hem in het feit dat tussen de cliënt en de alfahulp de gemeente als derde partij fungeert in de rol van kassier van de cheques. Een situatie die sinds de wetswijziging van de Wmo in 2010 verboden is door voormalig staatssecretaris Jet Bussemaker (PvdA). De huidige staatssecretaris ziet dat echter anders. “Bij de alfacheque wordt de bij het werkgeverschap behorende administratie uitgevoerd door een uitvoerende organisatie. Het werkgeverschap zelf komt echter niet bij deze uitvoerende organisatie te liggen, maar bij de burger. In de gemeente Breda ligt de kassafunctie en de verantwoordelijkheid om voor vervanging zorg te dragen bij ziekte bijvoorbeeld nadrukkelijk bij de burger. De uitvoeringsorganisatie bemiddelt voornamelijk tussen vraag en aanbod.” Achtergrond In het februarinummer van Zorgvisie magazine staat een uitgebreid achtergrondartikel over de alfacheque in het kader van de focus Wmo. (Zorgvisie – Wouter van den Elsen / Twitter) Lees meer: De antwoorden van Veldhuijzen van Zanten Comback van alfahulp Breda stapt over op alfahulpen in de Wmo Tienduizend alfahulpen terug in loondienst Zorgvisie magazine Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie. Print dit artikel Stuur door Reacties (3) donderdag 17 februari 2011 13:52 hulpie Belachelijke draaikonterij daar in Den Haag.Hoe respectloos blijft men doorgaan als het om huishoudelijke zorg voor inwoners in de thuissituatie gaat. Ik heb het al vaker gezegd,de ambtenaar zit vergaderd en blijft vergaderen . WMO/zooi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Veel geluld de handjes van uitvoerende medewerkers mogen niet meer wapperen. Alleen maar tegen een uurtarief waar je niet van kan leven.Emancipatie van de vrouw,laat me niet lachen terug naar de middeleeuwen Dit noemt zich een beschaafd land???????????????????? Een barbaars land zo zie ik het Knettergek word je van de witte boorden criminelen Tijd dat er weer eens een Robin Hood opstaat We gaan met zijn allen op dievenpad om een brood te kunnen kopen donderdag 17 februari 2011 15:18 VROUWEN IN DE UITVERKOOP Datum 16 februari 2011 Betreft Kamervragen Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over trucs van gemeenten bij de inkoop van hulp in de huishouding ten koste van alfahulpen (2010Z17444). Hoogachtend, de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Wolbert over trucs van gemeenten bij de inkoop van hulp in de huishouding ten koste van alfahulpen. (2010Z17444) 1. Bent u op de hoogte van het bericht dat gemeenten trucs bedenken om zoveel mogelijk cliënten die hulp in de huishouding nodig hebben, deze via een alfahulp te laten uitvoeren? 1) 1. Ja. Overigens onderschrijf ik de kwalificatie ‘trucs’ niet, zie hiervoor vraag 7. 2. Acht u het wenselijk dat gemeenten via een besloten vennootschap (bv) als werkgever optreden van deze alfahulpen? 2. In het bericht wordt de alfacheque besproken, die in de gemeente Tilburg is ingevoerd en in Breda zal worden ingevoerd. De gemeente kan de burger bij het aanbieden van een pgb of een financiële tegemoetkoming administratieve ondersteuning bieden. De SVB vervult zo’n rol reeds bij het PGB. Bij de alfacheque wordt de bij het werkgeverschap behorende administratie uitgevoerd door een uitvoerende organisatie. Het werkgeverschap zelf komt echter niet bij deze uitvoerende organisatie te liggen, maar bij de burger. In de gemeente Breda ligt de kassafunctie en de verantwoordelijkheid om voor vervanging zorg te dragen bij ziekte bijvoorbeeld nadrukkelijk bij de burger. De uitvoeringsorganisatie bemiddelt voornamelijk tussen vraag en aanbod. Navraag bij de gemeente Breda leert dat de betrokken uitvoeringsorganisatie feitelijk onderdeel uitmaakt van de gemeente. 3. Deelt u de mening dat de wetswijziging van 2009 juist bedoeld was om te voorkomen dat de hulp in de huishouding via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door overwegend alfahulpen uitgevoerd zou gaan worden? 3. De wetswijziging van de Wmo per 1 januari 2010 had tot doel om te voorkomen dat burgers ongewild en onwetend werkgever werden. De gemeente Breda legt bij alle nieuwe verzoeken tot huishoudelijke hulp huisbezoek af door klantmanagers op HBO-niveau, zo geeft de gemeente aan. Daarbij wordt zowel mondeling als schriftelijk informatie gegeven over de mogelijkheden die er zijn om huishoudelijke hulp te krijgen. Als een burger voor een alfahulp kiest, wordt daarna verwezen naar een speciale website (www.alfachequebreda.nl) met nog meer informatie over deze optie. Daarnaast heeft de wetswijziging er ook voor gezorgd dat medewerkers in de thuiszorg niet min of meer gedwongen werden om als alfahulp te gaan werken. Ik vind deze maatregel nog steeds een goede zaak. 4. Bent u op de hoogte van het gegeven dat alfahulpen overwegend laag opgeleide vrouwen zijn die met dit werk geen bestaansminimum kunnen verwerven? 5. Vindt u het wenselijk dat de Wmo hulp in de huishouding overwegend wordt uitgevoerd door alfahulpen, die zo weinig verdienen dat ze zich niet kunnen verzekeren tegen risico 's, geen sociale zekerheid hebben en geen pensioen opbouwen? 4 en 5. Huishoudelijke verzorging kan op basis van verschillende rechtsposities worden verricht. Aan elke wijze zitten voor- en nadelen, onder meer op het gebied van salaris, sociale zekerheid en pensioen en in de vrijheid om de eigen werktijden in te delen. De burger bepaalt op welke wijze deze de huishoudelijke hulp wil ontvangen: in natura, in de vorm van een pgb via een overeenkomst van opdracht of als volledig werkgever, of in de vorm van een financiële tegemoetkoming en gebruikmakend van de regeling dienstverlening aan huis. Deze keuze zal leidend zijn voor de omvang van door alfahulpen geleverde huishoudelijke hulp. Huishoudelijke hulp door alfahulpen vormt momenteel slechts een relatief klein deel van het totale volume aan huishoudelijke hulp. 6. Vindt u het een verantwoordelijkheid van gemeenten niet alleen zo goedkoop mogelijk goede zorg in te kopen, maar zich ook verantwoord op te stellen ten aanzien van het verbeteren van het perspectief van de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt? 6. Gemeenten zijn binnen de kaders van de wet verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van hun burgers. Bij de keuzes die gemeenten daarbij maken kunnen zij ook verwachte effecten op de (lokale) arbeidsmarkt laten meewegen. De gemeente Breda heeft zich bij haar beleid ten aanzien van de alfacheque zo geeft ze aan, ook laten leiden door de wens om een zo groot mogelijk aanbod van huishoudelijke hulp te kunnen blijven genereren. 7. Wat vindt u in het licht hiervan van deze trucs van gemeenten? 7. Ik kan de kwalificatie ‘trucs’ niet onderschrijven. Gemeenten moeten zich houden aan de kaders die de Wmo ten aanzien van de maatschappelijke ondersteuning stelt. Met de wetswijziging van de Wmo per 1 januari 2010 is onder andere de ‘informed consent’ in de wet opgenomen. Ik vind het belangrijk dat gemeenten deze ‘informed consent’ zorgvuldig invullen en burgers keuzevrijheid bieden. Ik heb thans geen signalen dat de gemeenten die de alfacheque willen invoeren, zich hier onvoldoende rekenschap van geven. 1) Binnenlands Bestuur, ‘Alfahulp met truc toch ingezet’, 22 november 2010 donderdag 17 februari 2011 17:38 piet Geef deze staatsecretaris een korting van 20% en geen wachtgeldregeling Mooi
U heeft geen toestemming om hier een reactie te plaatsen.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...