Loonakkoord
Loonakkoord

Loonakkoord

Informatie over het loonakkoord publieke sector 2015-2016

CNV heeft op 10 juli een onderhandelaarsakkoord met het kabinet bereikt over de loonruimte voor de publieke sector. Na een ledenraadpleging van zes weken is op 31 augustus gebleken dat een ruime meerderheid van de leden akkoord is gegaan met deze overeenkomst. Daarmee is een einde gekomen aan de jarenlange nullijn in grote delen van de publieke sector. Honderdduizenden medewerkers krijgen in 2015 en 2016 een loonsverhoging van ruim 5 procent plus 500 euro.

Bij het Rijk, Defensie en de Rechterlijke macht is het loonakkoord inmiddels omgezet in een CAO. Kijk voor meer informatie over onderwijs op de website van CNV Onderwijs.

Achtergrond
Het onderhandelaarsakkoord is ondertekend door CNV (Overheid en Publieke Diensten, Onderwijs en Zorg & Welzijn, via onze centrale CCOOP), ACOM en ACP, CMHF en Ambtenaren Centrum (AC). De overheidsbonden, de FNV uitgezonderd, bereikten dit akkoord na wekenlange onderhandelingen met het kabinet. Het kabinet investeert bijna 2 miljard extra in de loonruimte in de overheidssectoren. 

Loonsverhoging
De overeenkomst is gesloten op ‘bovensectoraal’ niveau en geldt voor 800.000 werknemers die onder meerdere CAO’s in de publieke sector vallen. Omdat een aantal CAO’s wel een loonsverhoging had of nog doorloopt, en andere niet, verschillen de loonafspraken per sector. Voor iedereen geldt dat de vrijvallende pensioenpremie van ABP (ongeveer 0,8% 2015 en 1,4% 2016) er is of komt. Deze wordt volledig omgezet in een hoger loon. Voor werknemers bij het Rijk, het Onderwijs, Defensie en Politie geldt dat er ook al aanvullende loonsverhogingen zijn afgesproken. 

Die bedragen zijn als volgt opgebouwd:
• Per 1 september 2015 komt er een structurele salarisverhoging van 1,25 procent en een eenmalige uitkering van 500 euro bruto (bij een volledige betrekking). Ook komt er plusminus 0,8 procent structureel loon bij door de aanpassing van de ABP-regeling van vorig jaar, mocht dit nog niet gebeurd zijn.
• In 2016 komt er een structurele salarisverhoging vanaf 1 januari met 3 procent . Daarvan komt 1,4 procent uit het werkgeversdeel van een lagere pensioenpremie

Aanpassing ABP

De loonruimte ontstaat deels door aanpassingen op pensioengebied. Het onderhandelaarsakkoord bevat 2 nieuwe afspraken over het ABP-pensioen, die leiden tot een verlaging van de werkgeverspremie:
1.            Vanaf 1 januari 2016 wordt het de ambitie de pensioenen aan te passen aan de prijzen in plaats van aan de lonen.
2.            Er worden tot 1 januari 2021 geen premieopslagen geheven bovenop de verplichte kostendekkende premie.

Verslechteringen van de baan
De verslechteringen die minister Blok andere werkgevers voorstelden, zoals het versoberen van regelingen voor nachtwerk of onregelmatigheid en seniorenregelingen, zijn hiermee in feite van de baan. De loonsverhoging is immers al geregeld.

Meer informatie

Veelgestelde vragen over het akkoord
Infographic voor rijksambtenaren
- Infographic voor ambtenaren decentrale overheden
- Infographic medewerkers Publieke Diensten (ABP-volgers)

Waarom CNV het loonakkoord positief heeft voorgelegd

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...