Ambulancezorg
Ambulancezorg

Ambulancezorg

CAO informatie en downloads

De CAO Ambulancezorg geldt voor alle medewerkers in de sector ambulancezorg waaronder bijvoorbeeld ambulancechauffeurs, ambulanceverpleegkundigen én centralisten. In de CAO staan onder meer afspraken over salaris, toeslagen, vergoedingen, behoud van werkgelegenheid en ort doorbetaling tijdens vakantieverlof.

CAO Ambulancezorg 2015 -2019

Vragen over CAO's? Kijk dan op onze pagina veelgestelde vragen bij CAO>>

• Onderhandelaar: Marco Dons
• Looptijd: tot 1 januari 2019

De sectorgroep Ambulancezorg CNV wil de bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid bij haar collega's en leden van CNV positief beïnvloeden om zo bij collega's en leden zelfredzaamheid op het gebied van werk en inkomen te verbeteren. Duurzame inzetbaarheid zal mede daarom de komende tijd een leidraad zijn voor de sectorgroep. Uiteindelijk gaat het bij duurzame inzetbaarheid natuurlijk ook over goed werkgeverschap. Dit betreft onder meer het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van werknemers, zorgen voor een open organisatiecultuur en goede arbeidsvoorwaarden in de Ambulancezorg. Als lid van de sectorgroep Ambulancezorg CNV kun je een beroep te doen op buitengewoon vakbondsverlof. Interesse? Kijk dan ook hier. 

Downloads
Dossier Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Ambulancezorg branche kengetallen
TWAZ voorstel van wet
• TWAZ memorie van toelichting
• TWAZ advies RvS en Nader rapport
•  Stand van zaken flo/levensloop
•  Advies ombudsman berekening vakantieloon opgevolgd
•  Advies ombudsman berekening vakantieloon
•  Reglement Interpretatie en naleving cao
•  Kamerbrief Aanpak acute zorgketen
•  Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2016
•  Overzicht Landelijk Groepsbestuur CNV Ambulancezorg
•  Onderhandelaarsakkoord CAO Ambulancezorg tot 1 januari 2019
CAO Ambulancezorg 2-15 - inzet gezamenlijke bonden
Vragenlijst RI&E ambulancezorg
Handleiding RI&E ambulancezorg
Checklist RIE ambulancezorg
Arbocatalogus 2013 

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...