Internationaal
Internationaal

Laatst bekeken

Internationaal

Internationaal

CNV Connectief is ook actief in Europees verband. We zijn bijvoorbeeld lid van de Europese Confederatie van Onafhankelijke Vakbonden (CESI - Confédération européenne des syndicats indépendants).

De Nederlandse arbeidsmarkt wordt steeds meer beïnvloed door de ontwikkelingen in Europa. Niet alleen door de economische en politieke situatie in de ons omringende landen, maar vooral door de besluiten die op Europees niveau worden genomen. Wil een bond de belangen van de leden zo goed mogelijk dienen, dan moet je actief zijn op het Europees niveau. Daarom hebben de werkzaamheden van CNV Connectief niet alleen een nationaal, maar ook een internationaal karakter. CNV Connectief (CNV Zorg & Welzijn, CNV Overheid & Publieke Diensten en CNV Onderwijs) is lid van een Europese koepel van vakbonden in de publieke sector, te weten CESI (Confédération Européenne des Syndicats Indépendants). 

Actief
Het lidmaatschap van CESI is een actief lidmaatschap. CNV Connectief is zowel in het bestuur als in de beroepsraden van CESI vertegenwoordigd. Basis voor ons werk op het Europees niveau vormt het Visiedocument. Daarin verwoorden we onze ambities en streven. We zien de Europese samenwerking als een middel om invloed uit te oefenen op de besluitvorming, om onze stem te laten horen. De Europese samenwerking dient in eerste instantie ertoe om een bijdrage te leveren aan de realisatie van onze missie en visie. Verder houdt CNV Connectief in haar werk rekening met de relevante Europese ontwikkelingen, ervaringen van collega organisaties en past ze deze in het dagelijkse werk toe.

Doelen bereiken
Alleen door actief mee te doen, kunnen we onze doelen bereiken en onze ambities verwezenlijken. Beroepsraden met hun focus op een bepaald vakgebied zijn voornamelijk bedoeld om informatie tussen deelnemers uit te wisselen, gemeenschappelijke standpunten te formuleren, en te leren van best practises.

De CNV-vertegenwoordigers
Jorick de Bruin: "Ik ben onder andere bestuurder bij het ministerie van Veiligheid en Jusititie. Vanuit die rol ben ik lid van de Beroepsraad Justitie van CESI. Die bijeenkomsten zijn een goed moment om de contacten met collega-vakbonden uit heel Europa aan te halen en ervaringen uit te wisselen over gedeelde vakgebieden. In mijn geval is dit meestal het wel en wee in gevangenissen."

Marina Nolle: ‘Als juridisch beleidsadviseur betrek ik bij mijn adviezen ook de relevante Europese regelgeving, zoals bijvoorbeeld richtlijnen of uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Alleen op deze manier kan je naar mijn mening goed onderbouwde analyses maken van de vraagstukken waar ik me mee bezig houd. Boeiend aan de Europese samenwerking vind ik daarom de wisselwerking die je kan creëren. Je past niet alleen de Europese regels toe, je kan hieraan ook een Nederlands tintje geven. Bijvoorbeeld door het meewerken aan de totstandkoming van de positionspapers van CESI of door het opzetten van en meewerken aan internationale projecten, waarbij we de ervaring van onze bond met de collega’s delen en ook van hun ervaringen leren. Dit gebeurde tijdens het symposium ‘Building the Europe of freedom, security and justice."

Verslag dag 1 CESI-symposium
Verslag dag 2 CESI-symposium

Daniëlle van der Eerden: ‘Vanuit mijn positie als beroepsinhoudelijk beleidsadviseur houd ik me onder andere bezig met ontwikkelingen in internationaal verband die beïnvloed worden door of van invloed zijn op het beroepsinhoudelijk aspect van de zorg in Nederland. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan grensarbeid. Mensen die in de grensstreek wonen en net over de grens aan het werk zijn. Als gevolg van verschil in wet- en regelgeving én verschil in cultuur, krijgen deze mensen te maken met een andere wijze van werken dan hun collega's in Nederland. Maar ook zaken als ethiek en kwaliteit zijn belangrijk. In Nederland zijn we al aardig op weg binnen de gezondheidszorg om ethische dilemma's waar zorgverleners mee te maken hebben bespreekbaar te maken. Dat is niet in al de ons omringende landen het geval. Door op internationale bijeenkomsten te vertellen wat wij zoal ontwikkeld hebben en waar we mee bezig zijn, hoop ik de collega's uit andere landen te inspireren. Zoals ook ik geïnspireerd kan raken door ontwikkelingen in het buitenland. Wat je noemt, een wederzijds leren van elkaar en samen uitdagingen oppakken om verder te komen."

Ook de vakcentrale CNV is actief in Europa

Downloads/verslagen
CESI-symposium Lyon juni 2013
Het belang van de Europese verkiezingen (YouTube)

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...