https://www.mijnvakbond.nl/senioren-Landelijke-groep


Sectorgroep
Sectorgroep

De Sectorgroep Senioren draagt zorg voor de ontwikkeling en zonodig uitvoering van beleid in de collectieve belangenbehartiging van senioren.

Sectorgroep

Het nut en waarde van een vakbondslimaatschap voor leden die met (vroeg)pensioen gaan, heeft zich bewezen. Ook senioren zijn verzekerd van de vele individuele voordelen van een lidmaatschap. Maar de senioren hebben ook gezamenlijke belangen rond bijvoorbeeld inkomen, zorg, welzijn en wonen. De Sectorgroep Senioren maakt deze belangen zichtbaar en bespreekbaar, treedt op als belangenbehartiger of als tussenpersoon naar het CNV, de politiek of andere betrokken partijen.

Regionale en plaatselijke groepen
Om senioren in de gelegenheid te stellen om over de belangen van senioren mee te denken, mee te praten en mee te beslissen, is de Sectorgroep Senioren dicht bij de leden georganiseerd. Met meer dan 40 groepen in het land worden leden uitgedaagd om mee te doen. Meedoen in de groepsbesturen, maar ook meedoen in ledenbijeenkomsten die gehouden worden in de buurt van de senioren. Wilt u zelf actief worden binnen de Sectorgroep Senioren, meldt u dan aan als kaderlid door een email te sturen naar: cnv-senioren-connectief@cnv.nl

Landelijk Groepsbestuur
De regionale en plaatselijke groepen zijn vertegenwoordigd in het Sectorgroepsbestuur. Het Sectorgroepsbestuur Senioren komt jaarlijks vijf keer bijeen. Voor de dagelijkse gang van zaken heeft het Sectorgroepsbestuur Senioren een Dagelijks Bestuur aangesteld. Het DB komt maandelijks bijeen. Ga naar de samenstelling van het sectorgroepsbestuur en alle commissies>>

Algemene Ledenvergadering en Jaarverslag
In het voorjaar komt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Sectorgroep Senioren bij elkaar. Op de ALV wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en wordt vooruit gekeken. De ALV 2016 werd gehouden op woensdag 30 maart 2016. Daar werd onder andere het Jaarverslag 2015 Senioren gepresenteerd met daarin een bloemlezing van alle activiteiten van de plaatselijke en regionale groepen.
Klik hier om het Jaarverslag 2015 Senioren in te zien. U kunt ook een gedrukt exemplaar van het jaarverslag 2015 bestellen door te mailen naar ons secretariaat op senioren-cnv-connectief@cnv.nl of te bellen met 030-7511182 (Natasja van den Berg) of 030-7511184 (Linda Warnaar).

Documenten
Kort verslag Senioren en fusie CNV PZ-Onderwijs - 25 november 2014
Reglement Landelijke Groepen (voormalig) CNV Publieke Zaak - versie 2006
Reglement Regionale Groepen senioren - versie 2009
Reglement Plaatselijke Groepen senioren - versie 2009

Meer informatie? Neem contact op met de Sectorgroep Senioren door een email te sturen naar: cnv-senioren-connectief@cnv.nl
 

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...